By

Jelle
Nieuwe functieprofielen contentmarketing noodzaak T-shaped-contentmarketeers, experts, strategen. In een gesprek met Jos Govaart, directeur van het contentmarketingbureau Coopr in Rotterdam, komen alle termen minstens vijf keer voorbij. Niet zo gek omdat hij een van de leden van Platform Content is die het initiatief heeft genomen om na te denken over mogelijke oplossingen voor het HR-probleem....
1 2 3 4