Multidisciplinair werken sleutel tot succes

Boek Machielse en Gerretsen zet alle aspecten contentmarketing op een rij

Over contentmarketing is voorlopig de laatste discussie nog niet afgerond. Alles is content en daarmee wordt de ‘nieuwe’ marketing-/communicatiediscipline gezien als ongrijpbaar of zelfs als onzin. Ten onrechte. De eerste opwinding of afwijzing rond contentmarketing is voorbij, de definitieve stappen naar volwassenheid zijn gezet. Stappen op weg naar een geïntegreerde aanpak van (commerciële) communicatie. Vanuit een verbinding van disciplines en, hoe aantrekkelijk, ook een effectievere invulling.

Dit is de eerste aflevering in een serie over contentmarketing van Platform Content door Bert Groothand.

Irma Machielse is docent marketing en communicatie aan de Hogeschool van Leiden. En één van de mensen die in 2017 in samenwerking met Platform Content het Grote Onderzoek Content Marketing uitvoerde. Vanuit haar eigen onderwijspraktijk was ze op zoek naar leerstof voor het HBO voor het relatief nieuwe vakgebied en kwam tot een opvallende conclusie. “Ik heb gezocht en niet gevonden”, vertelt Irma Machielse. “Als je een praktisch boek over contentmarketing en community management wil vinden, het werken van A tot Z, dan moet je het zelf schrijven”, was de reactie van mijn oud-collega Mascha Gerretsen, toen ik op zoek ging naar materiaal dat er al was. “Dus daarom heb ik samen met Mascha, met wie ik al vaker had samen gewerkt, maar besloten zelf een leerboek te schrijven voor studenten HBO.”

Integrale benadering

Het resultaat is het boek ‘Contentmarketing en community management’ geworden. Een leerboek dat uiteraard primair voor studenten is bedoeld maar ook voor marketeers een rijke bron van kennis kan zijn. Waarin de schrijfsters de link gelegd hebben tussen de theorie en de praktijk. Want ook in de literatuur over het vak is die integrale benadering nog niet helemaal uitgewerkt.

Community management

“Contentmarketing is groot aan het worden, maar daarbij is er ook grote behoefte aan een solide aanpak. In ons boek wordt aandacht gegeven aan met name die planmatige aanpak die bij contentmarketing noodzakelijk is. En aan community management, ook een aspect dat nog niet echt belicht is in de boeken die tot nu toe zijn verschenen. Contentmarketing is geen dingetje meer en moet dan ook niet op die manier worden benaderd of uitgevoerd. Het is een serieus vak geworden dat een serieuze benadering verdient.”

Er is behoefte aan planmatige aanpak in de praktijk

Ruime ervaring

Machielse heeft voordat ze het onderwijs in ging ruime ervaring opgedaan in het bedrijfsleven als marketeer en communicatieadviseur voor ondermeer PostNL, Nestlé, Knorr, CliniCLowns en Specsavers. “Ik heb gemerkt dat er grote behoefte bestaat aan een praktische aanpak om contentmarketing in praktijk te brengen. Wij waren al hard aan het werk om het boek te schrijven toen we in contact kwamen met mensen van Platform Content. Overigens hebben we het Grote Onderzoek ook in samenwerking gedaan met de Leerstoel Contentmarketing aan de Universiteit van Amsterdam. Een mooi project dat veel kennis over het vak heeft opgeleverd.”

Mede op basis van dat onderzoek van Platform Content werd duidelijk dat bijvoorbeeld een contentmarketingaanpak op basis van een duidelijk van te voren opgeschreven strategie nog niet zo heel vaak voor kwam. Slechts in 38% van alle gevallen was daar sprake van. Het bevestigde Machielse en Gerretsen dat er behoefte was aan structuur bij die geïntegreerde aanpak die contentmarketing heet.

Gestructureerde aanpak

“Organisaties zijn steeds meer aan het kijken hóe ze contentmarketing effectief kunnen inzetten. Maar zo’n planmatige, strategische aanpak valt nog niet mee, zo is ons gebleken. Ik moet er alleen wel bij zeggen dat die ‘losse aanpak’, in andere disciplines van de commerciële communicatie ook veel voorkomt. Ook bij traditionelere marketingcommunicatie of advertising. Maar omdat contentmarketing in onze ogen een geïntegreerde vorm van een aantal modaliteiten of disciplines hoort te zijn, is de organisatie daarvan misschien wat lastiger dan bijvoorbeeld een reclamecampagne.

We hebben voor die meer gestructureerde aanpak de ROEM-cyclus in het leven geroepen. Deze omvat de complete cyclus: van het creëren van draagvlak tot en met het meten of de doelen zijn behaald. Het stapsgewijs doorlopen van die cyclus helpt contentmarketeers en hun organisaties om de effectiviteit van die aanpak te vergroten.”

Related Posts