Nieuwe naam en identiteit voor Platform Content

Platform Content gaat verder onder de naam Platform Content Marketing. Met de toevoeging van het woord ‘marketing’ wil de organisatie benadrukken dat het allang niet meer draait om een club bureaus die louter en alleen mooie content produceren. Het draait juist om het bouwen van merken en het activeren van doelgroepen. De naamsverandering wordt extra kracht bijgezet met een nieuwe visuele identiteit en website. 

Meer dan contentmakers

Platform Content Marketing zet zich als brancheorganisatie al jaren in voor het verder ontwikkelen van het contentmarketing-vakgebied. “Wat je in de markt vaak hoorde, is dat men ons puur en alleen zag als een club van makers. Niet meer en niet minder”, zegt Coen Zeevenhooven, voorzitter van Platform Content Marketing en eigenaar van Axioma Communicatie. “De dienstverlening van de bureaus gaat veel verder dan alleen het maken van content. We bouwen merken van A tot Z en kennen de doelgroep als geen ander. Dat moeten we meer communiceren. Je ziet namelijk dat reclamebureaus steeds meer ruimte claimen binnen ons domein. Dan is het aan ons om ook een keer het podium te pakken om te laten zien wat we allemaal doen en kunnen. Anders doen we onszelf echt veel tekort”.

Meer exposure

Coen Zeevenhooven nam halverwege 2020 de voorzittershamer over van Carlijn Postma, oprichter van The Post. Kennisontwikkeling, talent en exposure zijn volgens hem de drie belangrijkste pijlers voor de toekomst van Platform Content Marketing. “Met alleen een naamsverandering kom je er natuurlijk niet. We moeten het vakgebied doorlopend onder de aandacht brengen. Dat zorgt voor de nodige kennisontwikkeling én leidt ertoe dat we meer jong contentmarketingtalent aan ons weten te binden. Daar ben ik heilig van overtuigd”. Een nieuwbakken redactieteam – met redactieleden van enkele aangesloten bureaus – plus een nieuwe website moeten o.a. gaan bijdragen aan die gewenste exposure en kennisdeling.

Topcases

Naast deze initiatieven wil Platform Content Marketing middels CMTA (Content Marketing Topcase Avond) ook doorlopend aandacht geven aan vooruitstrevende en hoogstaande cases van de verschillende bureaus. Deze cases krijgen een plek op www.cmta.nl en worden tijdens de eerste topcase-avond op donderdag 24 juni nog eens extra belicht. “Ook dat hoort bij het meer uitdragen van wat doen. Toen, vanwege de coronacrisis, de Grand Prix Content Marketing van 2020 werden afgeblazen, hebben we met elkaar naar een manier gezocht om mooie cases toch een podium te kunnen bieden. Ik denk dat we daar met CMTA goed in geslaagd zijn.”

 

Meer informatie over de topcase-avond + tickets vind je op www.CMTA.nl.

Related Posts